top of page

Musa bor hos oss

Jag är god man till två ensamkommande pojkar och jag hade nog inte tänkt att vi skulle ha någon inneboende hos oss. När våra egna barn nu mer eller mindre flyttat hemifrån har vi kommit in i en annan friare fas i livet, utan krav på att laga middag och passa tider. Men så började uppropen synas på Facebook. Ungdomar som fyllt 18 år eller blivit uppskrivna i ålder behövde boende för att kunna gå kvar i sin skola, och jag tänkte om.

Jag känner så många fina ungdomar på Värmdö sedan jag arbetade som lärare i svenska som andra språk på Gustavsbergs gymnasium, och förstod hur viktigt det var att få stanna kvar på sin nya hemort, i sitt nya land och gå kvar på sin skola. Att känna trygghet.

 

Vi pratade inom familjen. Alla var med på att låta en ungdom flytta in i gästrummet. Det blev Musa. Jag var hans lärare när han precis kommit till Sverige. Jag mindes honom som mogen, självständig och trevlig, och jag kände att han kunde fungera tillsammans med oss. Vi träffades och pratade om förutsättningarna. För oss var det viktigt att det skulle kännas bra för vår dotter. Om det inte gjorde det, skulle vi bryta.

Vi oroade oss i onödan. Det har fungerat från första dag. Min oro för att behöva ta ansvar för någon övergick snabbt till att vilja se mer av vår inneboende.

 

Vårt hushåll är nog lika ostrukturerat som det alltid har varit. Vi är inga långplanerare och den som kommer hem först brukar laga mat. Erik och jag jobbar ofta sent och dottern sover mest i stan (eller rätt var det är kommer hem med någon kompis). Vi är ”flexibla” vilket vi lärt oss vara i en familj med ungdomar som blivit unga vuxna – annars blir man lätt frustrerad...

 

Musa flyttade in till oss i augusti. Det känns naturligt att han bor här. Trevligt och berikande. Vi följer hans asylprocess och största oron är nu hur det ska gå för honom i den. I början tänkte jag mest att vi fanns som stöd Musa. Men det var ett ganska enögt perspektiv. I dag tänker jag att vi hjälper varandra och lär av varandra, så som det är i alla bra relationer.

I hushållet bor: Erik, Maia (21), Nils (24, pluggar utomlands), Musa (19, går på VTG) och katterna Oliver och Bob.

Eva

bottom of page