Styrelsen

Ordförande: Eva Brandsma

Kassör: Anna-Sofia Prevell

Övriga ledamöter:

Anna Norlin

Julia Cockin Wöhlk

Basir Ahmadi

Karin Brydolf