top of page

Dokument

STADGAR för Frivilliga Familjehem på Värmdö hittar du här

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden 5 mars till 18 juni 2018 - häftig läsning!

REVISIONSBERÄTTELSEN för perioden 5 mars till 18 juni 2018 hittar du här

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden 1 juni 2018 till 31 maj 2019 hittar du här

VERKSAMHETSPLANEN för 2019/2020 hittar du här
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2021/2022 hittar du här

Organisations nr: 802515-4314 med hemort i Värmdö kommun bildad 5 mars 2018

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  • Att stötta frivilliga familjehem på Värmdö eller frivilliga familjehem där ungdomar från Värmdö bor.

  • Att stötta asylsökande ensamkommande ungdomar boende i frivilliga familjehem på Värmdö eller i andra typer av boenden som föreningen eller föreningens samarbetspartners har förmedlat.

  • Att informera frivilliga familjehem om den aktuella situationen för asylsökande ungdomar på Värmdö.

  • Att sprida information om den aktuella situationen för asylsökande ungdomar på Värmdö.

  • Att hitta boendeformer för asylsökande ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder till 18 år.

  • Att genomföra föreningsaktiviteter som verkar för föreningens syfte.

  • Att söka bidrag till föreningens ändamål.

MÅLSÄTTNING

Stötta varandra

Att nätverka och dela med sig av sin egen erfarenhet i till exempel träffar eller i vår facebookgrupp.

I medlemskapet kan det även ingå att försöka hjälpa till att hitta familjehem (frivilligt) till de som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna.

VILKA REGLER FINNS FÖR FRIVILLIGA FAMILJEHEM?

Att öppna sitt hem är något man gör av medmänsklighet. Det finns inga gemensamma regler.

bottom of page