top of page

Detta är Frivilliga Familjehem på Värmdö

Frivilliga Familjehem på Värmdö är en ideell föreningen som bildades i mars 2018. Vid starten var föreningens fokus att hjälpa ensamkommande barn och ungdomar att kunna stanna på Värmdö och fortsätta sin skolgång här. Därför var vi många familjer som öppnade våra hem och blev ett frivilligt familjehem. En ungdom som fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder av Migrationsverket har inte längre rätt att stanna i ett boende bekostat av kommunen och det var då civilsamhället klev in och erbjöd ungdomarna en säng, ett rum, ett hem. 

I föreningen finns cirka 55 ungdomar. Av dem gick de allra flesta på gymnasieskolorna G2 och VTG i Gustavsberg. Flertalet av ungdomarna fick under den senare delen av 2018 tillfälliga uppehållstillstånd, TUT, för gymnasiestudier enligt den sk Nya gymnasielagen. Med ett uppehållstillstånd fick dessa ungdomar rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen vilket innebar att ungdomen kan hyra sin egna bostad, ett rum, en stuga eller en lägenhet. 

Det som var föreningens ursprungliga syfte - att hitta frivilliga familjehem till ungdomarna och att stötta de ideella hemmen och de boende, har utvidgats till att bli så mycket mer. Föreningen stöttar ungdomarna även med läxhjälp, flyttar, vuxenstöd, hjälp med myndighetskontakter, hjälp med att fylla i dokument, hjälp i hela ansökningsförfarandet gällande nya gymnasielagen.

 

I skrivande stund (februari 2023) har 25 av de ungdomar som omfattas av gymnasielagen hunnit börja arbeta. Kravet var gå ut gymnasiet och därefter skaffa dig en tillsvidareanställning inom 6 månader från att du tar studenten. Det har så gott som alla klarat av, helt fantastiskt! Idag har 25 av dem fått permanent uppehållstillstånd, PUT. Många väntar dock än. 

Våra samarbetspartners:

 

  • IFEN (Intresseföreningen för ensamkommande i Värmdö kommun) 

  • Värmdö församling 

  • Tillitsverket 

  • Cirkus Cirkör

  • Rädda Barnen

  • Välkommen till Värmdö

  • Skärgårdskyrkan 

  • Gustavsberg Ingarö församling

  • Demokratibygget

  • Djurö Möja Nämdö församling

bottom of page