Detta är Frivilliga Familjehem på Värmdö

Frivilliga Familjehem på Värmdö är en ideell föreningen som bildades i mars 2018. Vid starten var föreningens fokus att hjälpa ensamkommande barn och ungdomar att kunna stanna på Värmdö och fortsätta sin skolgång här. Därför var vi många familjer som öppnade våra hem och blev ett frivilligt familjehem. En ungdom som fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder av Migrationsverket har inte längre rätt att stanna i ett boende bekostat av kommunen och det var då civilsamhället klev in och erbjöd ungdomarna en säng, ett rum, ett hem. 

I föreningen finns cirka 55 ungdomar. Av dem går de allra flesta på gymnasieskolorna G2 och VTG i Gustavsberg. Flertalet av ungdomarna har under den senare delen av 2018 fått tillfälliga uppehållstillstånd, TUT, för gymnasiestudier enligt den sk Nya gymnasielagen. Med ett uppehållstillstånd har ungdomen rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen vilket innebär att ungdomen kan hyra sin egna bostad, ett rum, en stuga eller en lägenhet. 

Det som var föreningens ursprungliga syfte - att hitta frivilliga familjehem till ungdomarna och att stötta de ideella hemmen och de boende, har utvidgats till att bli så mycket mer. Boendefrågan är fortfarande i fokus. Utan ordnat boende och trygghet för ungdomen är det svårt att klara skolan. Föreningen stöttar ungdomarna även med läxhjälp, flyttar, vuxenstöd, hjälp med myndighetskontakter, hjälp med att fylla i dokument, hjälp i hela ansökningsförfarandet gällande nya gymnasielagen. 

Våra samarbetspartners:

 

  • IFEN (Intresseföreningen för ensamkommande i Värmdö kommun) 

  • Värmdö församling 

  • Tillitsverket 

  • Cirkus Cirkör

  • Rädda Barnen

  • Välkommen till Värmdö

  • Skärgårdskyrkan 

  • Gustavsberg Ingarö församling

  • Demokratibygget

  • Djurö Möja Nämdö församling

Vi söker alltid boenden!

Nu söker vi långsiktiga boenden för våra ungdomar. Lägenheter, rum, stugor som ungdomarna kan bo och kalla sitt hem. Det är svårt för alla unga att hitta bostad. Men utan kontaktnät, familj och föräldrar som kan stötta är det ännu svårare. Därför försöker vi i föreningen att hjälpa så mycket vi kan. Men vi är inte en bostadsförmedling, och vi har inte andra möjligheter än andra att leta boenden. Om du har möjlighet att hyra ut till en ungdom kan du gärna kontakta oss! Vi vet oftast vilka ungdomar som just är i behov av ett nytt boende. Vi kan även vara referens för ungdomarna. Vi stöttar hyresvärdar vid frågor som kan uppstå.