top of page

Frivilliga Familjehem på Värmdö - så här såg det ut i starten 2018

Bakgrund

Under hösten 2015 kom många flyktingar till Sverige för att söka asyl. De har flytt förtryck och krig, var och en med sin egen unika berättelse. En stor grupp var ensamkommande barn, det vill säga barn och ungdomar under 18 år som kom hit utan en förälder eller annan vårdnadshavare.

Barn som söker asyl i Sverige placeras under asylutredningen i ett boende, antingen HVB–hem eller i ett familjehem, anlitat av kommunen. Barnet får gå i skola, tilldelas en god man som blir förmyndare när en förälder inte finns i landet och ett juridiskt ombud som biträder barnet under asylutredningen. Barnet får hjälp av en socialsekreterare som ser till att boendet är bra, fri sjukvård och allt annat som ett barn i Sverige får.

Den som söker asyl i Sverige måste kunna bekräfta sin ålder och identitet. Många av de ensamkommande, i synnerhet barn och ungdomar från Afghanistan, har inte haft pass som godkänns av svenska myndigheter och har därför inte kunnat fastställa sin identitet. Därför har många genomgått en medicinsk åldersbestämning, för att bevisa att de är under 18 år. Många av de asylsökande har dock fått vänta i upp till två år innan de kallats till Migrationsverket för asylutredning. Då har de antingen hunnit fylla 18 år eller skrivs de upp i ålder. De har blivit vuxna över en natt.

Skolgång

Under asyltiden har den ensamkommande i många fall hunnit gå över två år i skolan. Vissa har gått i grundskolan, ett av gymnasieskolans introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska ge möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete.

Ungdomen har sin skola, sina vänner sitt nätverk i kommunen. Här på Värmdö går de flesta av våra ungdomar på Gustavsbergs gymnasium, G2, eller på Värmdö Tekniska gymnasium, VTG. Farstavikens skola. Flera har på rekordtid klarat kunskapskraven för åk 9 och fått sina åtta alternativt tolv betyg (åtta betyg krävs för gymnasieskolans yrkesprogram, tolv krävs för högskoleförberedande program).

Varför finns frivilliga ideella familjehem?

En ungdom som fyller 18 år får behålla sin plats i skolan. Men i och med att ungdomen räknas som vuxen får den inte längre bo kvar i kommunens HVB–hem eller i familjehem som betalas av kommunen, utan ska förflyttas till Migrationsverkets boenden. För Värmdös ungdomar har det inneburit att de förflyttas till norra Sverige där det inte funnits ordnad skola.

 

Om en ungdom som blivit 18 kan ordna ett boende i kommunen eller i närliggande områden, har den möjlighet att gå kvar i skolan, få sina betyg och söka in på gymnasiet utan onödigt uppehåll.

Vi vill att våra ungdomar får stanna på sina skolor!

Vi tycker att det är ett oerhört slöseri att har investerat så mycket resurser på dessa skolungdomar för att sedan inte låta dem fullfölja sina studier.

Därför finns vi Frivilliga Familjehem på Värmdö. För att vi vill göra det möjligt för en ungdom att bo kvar i området och gå kvar i sin skola. Genom att erbjuda en sängplats i sitt hem skapar vi goda möjligheter för ungdomen att fortsätta sin skolgång, för att förhoppningsvis kunna skapa sig ett nytt liv här i Sverige.

Vilka kan bli frivilligt familjehem?

Den som vill, som har ett rum, hjärterum och ett hjärta. En familj, en person, ett par, en förening… familjer kan se ut på många sätt. Det kan Frivilliga Familjehem också göra.

Hur kan jag/vi bli ett frivilligt familjehem?

Gör en intresseanmälan så får du mer information om hur det går till. En intresseanmälan är så klart inte bindande. Vill du få mer information? Kontakta oss!

Kan du hyra ut ett rum, en stuga eller annat boende?

Av våra ca 55 ensamkommande ungdomar som går på VTG eller GT omfattas ca 45 av den nya gymnasielagen och har fått tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) för gymnasiestudier. Flera av dessa ungdomar letar nu eget boende och kan få bostadsbidrag. Har du ett rum, en stuga på tomten, en lägenhet eller annat boende som du kan tänka dig att hyra ut? Hör a dig till oss! Här hittar du våra kontaktuppgifter

 

Vilka ungdomar riktar vi oss till?

Vi hjälper i första hand ungdomar som går i skola på Värmdö och sköter den, ungdomen är oftast bosatt i Värmdö. Ungdomen som har fyllt 18 år eller blivit uppskriven av Migrationsverket och är i asylprocessen. Vi fortsätter även stödja de ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen (NGL) och självklart stöttar vi dem som inte omfattas av NGL!

 

Får man betalt?

De flesta av oss frivilliga familjehem låter ungdomen bo och äta utan att ta betalt för det. Ungdomen får en dagersättning på 61 kr av Migrationsverket vilket kan täcka en del av matkostnaderna i ett hushåll men de ska också täcka kostnader för busskort för fritiden och övriga kostnader såsom telefon, kläder, träning, eventuell sjukvård, medicin mm. 

Man får inget betalt för att vara frivilligt familjehem och heller inget formellt stöd från kommunen. 

Vilka regler gäller för frivilliga familjehem?

Svaret är enkelt. Det finns inga regler. På gott och ont. Det här ett uppdrag vi gör av ren medmänsklighet. De flesta av oss tar inget betalt av ungdomen. Ungdomen ingår i hushållet och hjälper till som alla andra i hushållet. Frivilliga familjehemmet och ungdomen får själv komma överens om vilka regler som gäller just här.

I nätverket och föreningen Frivilliga Familjehem på Värmdö delar vi med oss till varandra om våra erfarenheter; vi ger varandra tips och råd, bollar funderingar och stöttar när det uppstår problem. Det finns ingen som kontrollerar oss, ingen myndighetsutövning, ingen ersättning – vi gör lite olika – precis som vi är olika som föräldrar är vi olika som frivilliga familjehem. Det finns inget rätt och inget fel, så länge vi håller oss inom lagen så klart. Om beroendeställning

bottom of page