top of page

Om beroendeställning

Våra ungdomar är i beroendeställning gentemot bland andra personerna i ett frivilligt familjehem. Detta kan jämföras med beroendeställning mellan lärare/elev eller läkare/patient. Därför är det självklart helt oacceptabelt med sexuella relationer mellan familjehemsföräldrar/vuxna och inneboende. Detta gäller oavsett att de allra flesta av våra ungdomar är myndiga - beroendeställningen är ofta densamma.

 

Om någon ungdom upplever obehag eller otrygghet i relationen med någon i familjehemmet så uppmanar vi ungdomen att kontakta någon i styrelsen för FFpV. Kom gärna till Lyckebo, Sjöliden, på onsdagskvällar där vi håller öppet från kl 17.00.

Du kan även kontakta Rädda Barnens stödlinje på tel 0200 - 77 88 20 mellan klockan 15-18 (länk till hemsida: www.rb.se/helpline). Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111.  BRIS hemsida BRIS-Facebook.

 

REGISTERUTDRAG FRÅN POLISEN

Vi uppmanar dig som är vuxen i ett frivilligt familjehem att begära ut ett utdrag ur polisens belastningsregister som visar att du inte tidígare är straffad för sexualbrott eller våldsbrott. Det är samma utdrag krävs för personal som arbetar med ungdomar inom skola och fritidsverksamhet. Du kan på frivillig basis visa utdraget för någon i styrelsen men framför allt för ungdomen. Här hittar polisens blanketter.

bottom of page