Personuppgifter

Personuppgifter och datalagring gällande Frivilliga Familjehem på Värmdö

Frivilliga Familjehem på Värmdö (FFpV), Org.nr: 802515-4314 med säte i Värmdö är personuppgiftsansvarig.

FFpV behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemsskap vid registrering av användar- eller administratörskonton, vid användning av FFpVs hemsida och tillhörande applikationer när medlemsregistrering görs och när kontaktformulär fylls i.

Behandlingen sker för att FFpV ska kunna upprätt och underhålla medlemsregister, i administrativt syfte och kan även omfatta anteckningar av frågor. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för FFpVs statistik.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter t ex Polisen om det är ett lagkrav.

FFpV vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhet som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som står FFpV till buds på de tekniska plattformar som FFpV använder, t ex Google mail och Google Docs samt via det webbverktyg (Wix) som FFpV använder.

FFpV bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål raderas de. Detta gäller till exempel när en medlem avslutar sitt medlemskap eller i det fall föreningen upplöses.

De uppgifter som FFpV behandlar om dig, är de uppgifter du fyller i vid tecknande av medlemskap eller användande av kontaktformuläret. Om webbplattformen Wix lagrar cookies som placeras i din webbläsare för att du ska få en så bra webbupplevelse som möjligt när du besöker hemsidan så kan dessa cookies eventuellt innehålla information om IP-adress. Du kan alltid själv göra inställningar i din webbläsare så att alla cookies raderas.

 

Du kan begära ut uppgifter om vad som registrerats om dig av FFpV. Du kan även begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande lagstiftning. En begäran om att FFpV skall vidta någon av ovan åtgärder skall ske via e-mail till ffpv2018@gmail.com då FFpV inte innehar någon fysiks adress.

Upphovsrätt

Genom att gå in på www.FFpV.se godkänner du att webbsidan såväl som innehållet till fullo ägs av FFpV (Eller webbplattformen Wix). Du har rätt att utnyttja och distribuera (sprida) mindre utdrag från www.ffpv.se genom att skapa länkar som pekar hit eller via Internets söktjänster. Varje annat nyttjande, reproduktion, översättning, tillpassning eller andra former av ändring, distribution eller arkivering kan bara ske efter skriftligt godkännande från FFpV.


FFpV påtar sig inget ansvar för andra webbplatser eller material på dessa som länkat till www.FFpV.se eller för webbplatser som du får tillgång till genom länkar på www.FFpV.se.

Ändringar

Från tid till annan kan denna policy komma att ändras. Här på www.FFpV.se finns alltid den senast uppdaterade versionen.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på ffpv2018@gmail.com

Här hittar du en lista över de cookies vårt webbvertyg wix använder.