top of page

Personuppgifter

Personuppgifter och datalagring gällande Frivilliga Familjehem på Värmdö
Frivilliga Familjehem på Värmdö (FFpV), Org.nr: 802515-4314 med säte i Värmdö är
personuppgiftsansvarig.
I allmänhet kan de cookies som ursprungligen placeras på vår hemsida kategoriseras
som väsentliga cookies som finns där för hemsidans bästa möjliga funktion.
FFpV behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om
medlemskap vid registrering av användar- eller administratörskonton, vid användning
av FFpVs hemsida och tillhörande applikationer när medlemsregistrering görs och
när kontaktformulär fylls i.
Behandlingen sker för att FFpV ska kunna upprätt och underhålla medlemsregister, i
administrativt syfte och kan även omfatta anteckningar av frågor. Personuppgifterna
kan vidare utgöra underlag för FFpVs statistik.
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter t ex Polisen om det är ett
lagkrav.


FFpV vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter
som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir
tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhet som är
tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som står FFpV till buds på de
tekniska plattformar som FFpV använder, t ex Google mail och Google Docs samt via
det webbverktyg (Wix) som FFpV använder.


FFpV bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte
längre behövs för sitt ändamål raderas de. Detta gäller till exempel när en medlem
avslutar sitt medlemskap eller i det fall föreningen upplöses.
De uppgifter som FFpV behandlar om dig, är de uppgifter du fyller i vid tecknande av
medlemskap eller användande av kontaktformuläret. Om webbplattformen Wix lagrar
cookies som placeras i din webbläsare för att du ska få en så bra webbupplevelse
som möjligt när du besöker hemsidan så kan dessa cookies eventuellt innehålla
information om IP-adress. Du kan alltid själv göra inställningar i din webbläsare så att
alla cookies raderas. Du kan begära ut uppgifter om vad som registrerats om dig av
FFpV. Du kan även begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter
som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande lagstiftning.
En begäran om att FFpV skall vidta någon av ovan åtgärder skall ske via e-mail till
ffpv2018@gmail.com då FFpV inte innehar någon fysiks adress.


Upphovsrätt

Genom att gå in på www.FFpV.se godkänner du att webbsidan såväl som innehållet
till fullo ägs av FFpV (Eller webbplattformen Wix). Du har rätt att utnyttja och
distribuera (sprida) mindre utdrag från www.ffpv.se genom att skapa länkar som
pekar hit eller via Internets söktjänster. Varje annat nyttjande, reproduktion,
översättning, tillpassning eller andra former av ändring, distribution eller arkivering
kan bara ske efter skriftligt godkännande från FFpV.
FFpV påtar sig inget ansvar för andra webbplatser eller material på dessa som länkat
till www.FFpV.se eller för webbplatser som du får tillgång till genom länkar på
www.FFpV.se.


Ändringar
Från tid till annan kan denna policy komma att ändras. Här på www.FFpV.se finns
alltid den senast uppdaterade versionen.
Kontakta oss
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på ffpv2018@gmail.com
Här är en lista över de cookies som vårt webbverktyg Wix använder

Sidan uppdaterad 31 maj 2021

 

Wix cookie list.png
bottom of page