top of page

Information till arbetsgivare

Att anställa en ungdom som har uppehållstillstånd via nya gymnasielagen

 

Vad gäller för ungdomarna?

Särskilda villkor gäller för de ungdomar som har fått uppehållstillstånd via nya gymnasielagen. För att de ska få ett permanent uppehållstillstånd och möjlighet att bygga sin framtid i Sverige gäller följande:

 

  • De ska ha en examen eller ett gymnasieintyg från ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, heltid på gymnasienivå på Komvux, Särvux, eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket

  • Efter avslutade studier har de sex månader på sig att hitta antingen en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som sträcker sig över minst två år vid från det tillfälle Migrationsverket fattar sitt beslut.

  • När ungdomen har ett godkänt anställningskontrakt kan de ansöka om permanent uppehållstillstånd. Tidigast två månader innan det tillfälliga uppehållsståndet går ut.

 

Vad gäller för dig som arbetsgivare?

  • Anställningen behöver vara antingen tillsvidare eller löpa över minst två år från att ärendet prövas av Migrationsverket. Visstidsanställning kortare än två år (timanställning, vikariat mm) godkänns inte av Migrationsverket.

  • En eventuell provanställning måste ha övergått till en tillsvidareanställning då Migrationsverket prövar ärendet. 

  • Anställningsvillkoen ska vara minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar, tjänstepension i enlighet med kollektivavtal.

  • Anställningen får inte vara subventionerad via statliga bidrag

  • Du behöver anmäla anställningen till Skatteverket (blankett 1160) senast den 12:e i månaden efter att anställningen påbörjats

 

Är du arbetsgivare och letar efter kompetent arbetskraft?

Tveka inte att ta kontakt direkt med ungdomarna eller till oss som förening. Vi är stolta över våra ambitiösa och målinriktade ungdomar. De är redo att bidra till att göra ditt företag eller den offentliga verksamhet du ansvarar för ännu bättre. Många av ungdomarna har redan idag praktik och extraarbete inom vård, restaurang, affär, bygg- och anläggning, fordon med mera.

 

Läs mer

www.migrationsverket.se

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2020-01-16-Permanent-uppehallstillstand-for-dig-som-kan-forsorja-dig-sjalv.html

bottom of page